Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-92/22

DATALAB, d.d., Ljubljana

Objava sklepov skupščine družbe

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana,  sporoča, da so bili na seji skupščine družbe Datalab Tehnologije d.d., ki je bila v ponedeljek, 28.02.2022 s pričetkom ob 10.uri, sprejeti sklepi, ki so razvidni iz Zapisnika seje skupščine v priponki tega dokumenta.

Obvestilo o sprejetih sklepih 22.seje skupščine delničarjev Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana bo  objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 1.3.2022 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Upravni odbor družbe

Datum: 01.03.2022