Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-134/22

PETROL d.d., Ljubljana

Družba Petrol spoštuje omejitev cen naftnih derivatov in si bo tudi v bodoče prizadevala zagotavljati stabilno oskrbo z gorivi skladno s poslovnim načrtom

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Vlada Republike Slovenije je 14. marca 2022 sprejela Uredbo o določitvi cen določenih naftnih derivatov, s katero določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno naftnih derivatov za 30 dni. V družbi Petrol d.d., Ljubljana uredbo spoštujemo in smo z današnjim dnem prilagodili cene pogonskih goriv v maloprodajni mreži. Še naprej si bomo prizadevali zagotavljati stabilno oskrbo kupcev z gorivi. Skrbeli pa bomo tudi za vzdržnost poslovanja družbe Petrol d.d., Ljubljana v korist vseh ostalih deležnikov, tako dobaviteljev, kot zaposlenih in lastnikov.

Omenjeni vladni ukrep povečuje relativno konkurenčnost cen goriv v Sloveniji glede na okoliške države (razen Madžarske), v katerih so cene goriv višje za približno 30 do 69 € centov na liter goriva. Zaradi tega v družbi Petrol d.d., Ljubljana že beležimo povečano povpraševanje po gorivih ne le  domačih, ampak tudi tujih kupcev (predvsem na obmejnih območjih). Družba Petrol d.d., Ljubljana si bo tudi v bodoče prizadevala zagotavljati nemoteno oskrbo s pogonskimi gorivi skladno s poslovnim načrtom za leto 2022.

Za leto 2022 ima družba Petrol d.d., Ljubljana zagotovljene dolgoročne nabavne pogodbe za naftne derivate v obsegu, ki odraža dosedanjo dinamiko rasti mobilnosti na predkovidne ravni, kot je opredeljeno v poslovnem načrtu za leto 2022. Zaradi situacije v Ukrajini in s tem zaostrenih varnostnih razmer sicer opažamo zamude v oskrbnih verigah, vendar lahko potrdimo, da ima družba za mesec marec potrjene vse načrtovane dobave naftnih derivatov.

Za družbo Petrol d.d., Ljubljana z vidika upravljanja tveganj k stabilnosti prihodnje oskrbe z gorivi pomembno prispeva dejstvo, da pri dobavi goriv ni odvisna od Rusije, saj slednja predstavlja zanemarljiv delež v dobavi goriv. V družbi Petrol d.d., Ljubljana Rusija kot vir dobave v letu 2021 in v prvih dveh mesecih leta 2022 pri srednjih destilatih (dizel in ekstra lahko kurilno olje) predstavlja manj kot 7 %, motornih bencinov pa iz Rusije ne uvažamo.

V družbi Petrol d.d., Ljubljana redno spremljamo dogajanje v poslovnem okolju in bomo s potrebnimi ukrepi še naprej delovali za zaščito interesov podjetja.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana
Datum: 15.03.2022