Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-22/22

MELAMIN, d.d., Kočevje

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Melamin d.d. Kočevje, Tomšičeva 9, 1330 Kočevje, objavlja naslednje sporočilo:

Skladno s sklepom št. 3.1 skupščine z dne 27.08.2020 Melamin d.d. Kočevje, razkriva posle z lastnimi delnicami z dne 16.03.2022. Družba je dne 16.03.2022 odkupila 23.458 lastnih delnic v skupni vrednosti 1.360.564,00 EUR.

Posrednik pri nakupih je bila NLB d.d.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Družba pred nakupom ni imela lastnih delnic.

Skupno število lastnih delnic po navedenem nakupu je 23.458, kar predstavlja 5,66 % vseh izdanih delnic.

Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic. Skupno število delnic z glasovalno pravico po navedenih nakupih je 390.306, kar predstavlja 94,33% vseh izdanih delnic.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.melamin.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Direktor družbe
Srečko Štefanič
Datum: 18.03.2022
Pripeti dokumenti:  Pridobivanje lastnih delnic