Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-23/22

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Skladno s  programom odkupa lastnih delnic z dne 4. 11. 2021 Telekom Slovenije, d.d., (v nadaljevanju: družba) javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 14. 3. 2022 do vključno 18. 3. 2022. V navedenem obdobju je družba odkupila 935 lastnih delnic v skupni vrednosti 52.135,60 EUR, in sicer:

  • 14. 3. 2022     250      delnic po povprečni ceni 55,40 EUR/delnico,
  • 15. 3. 2022     84        delnic po povprečni ceni 55,20 EUR/delnico,
  • 16. 3. 2022     240      delnic po povprečni ceni 55,60 EUR/delnico,
  • 17. 3. 2022     250      delnic po povprečni ceni 56,00 EUR/delnico in
  • 18. 3. 2022     111      delnic po povprečni ceni 56,80 EUR/delnico.

Posrednik pri nakupih je bila NLB d.d.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Skupno število lastnih delnic pred navedenimi nakupi je bilo 35.901, kar je predstavljalo 0,549 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po navedenih nakupih je 36.836, kar predstavlja 0,564 % vseh izdanih delnic.

Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic. Skupno število delnic z glasovalno pravico po navedenih nakupih je 6.498.642, kar predstavlja 99,436 % vseh izdanih delnic.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 21.03.2022