Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-152/22

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Obvestilo o 7. seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Seja nadzornega sveta družbe KOMPAS SHOP d.d. je potekala dne 21.3.2022. Nadzorni svet je potrdil zapisnik predhodne seje, se seznanil s pismom poslovodstvu po opravljeni predhodni stopnji revizije ter s poročilom uprave.

Informacija bo od 21.3.2022 dalje objavljena tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj pet let.

Direktor družbe
Datum: 21.03.2022