Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-156/22

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Vpis sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev v sodni register in začasna ustavitev trgovanja z delnicami (MELR)

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana, objavlja informacijo o vpisu sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev v sodni register in začasni ustavitvi trgovanja z delnicami (MELR).


Pri družbi Poslovni sistem Mercator, d. d., je bil z dnem 17. 3. 2022 v sodni register vpisan sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev, ki je bil sprejet na 30. izredni skupščini dne 23. 12. 2021. Zato je bilo v skladu s pravili borze dne 22. 3. 2022 začasno zaustavljeno trgovanje z delnicami družbe (MELR), ki bo trajalo vse do izvedbe prenosa delnic na glavnega delničarja Fortenova Grupa, d. d., v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d. o. o.

 

Obvestilo bo od 23. 3. 2022 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d. d. Uprava
Datum: 23.03.2022