Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-161/22

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

Odvisna družba SIJ d.d. SIJ Elektrode Jesenice v prostovoljno likvidacijo

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, obvešča, da se je uprava SIJ d.d. glede na razmere na svetovnih trgih, upadajoče povpraševanje in negativno poslovanje družbe SIJ Elektrode Jesenice d.o.o. v zadnjih letih odločila, da predlaga likvidacijo družbe. Nadzorni svet je predlog o prostovoljni likvidaciji družbe potrdil na seji dne 23. marca 2022.

Zaradi spremenjenih tržnih razmer na trgu varilnih žic in elektrod se je Skupina SIJ odločila, da to dejavnost opusti in se še intenzivneje posveti osnovni dejavnosti proizvodnje in predelave jekla. Svoje terjatve bo družba SIJ Elektrode Jesenice poravnavala v skladu z njihovo zapadlostjo, predvidoma do konca leta bodo poplačani vsi deležniki. Tudi ob tej odločitvi Skupina SIJ na prvo mesto postavlja svoje zaposlene. Za večino zaposlenih bo zagotovila možnost zaposlitve v sestrskih družbah na Jesenicah.

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d. d. na naslovu: www.sij.si in bo na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 24.03.2022