Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-170/22

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Predlagana dividenda za delničarje Zavarovalnice Triglav

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Uprava in Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav bosta predlagala letošnji skupščini delničarjev izplačilo dividende v višini 3,70 evra bruto na delnico oziroma v skupnem znesku 84,1 milijona evrov. Po predlogu bo za dividende namenjenih 74 odstotkov čistega dobička Skupine Triglav za leto 2021, kar predstavlja 9-odstotni dividendni donos.

Uprava in Nadzorni svet zavarovalnice predlagata letošnji skupščini delničarjev, da se za dividende nameni 84,1 milijona evrov. Predlagana višina presega 50 odstotkov konsolidiranega čistega dobička preteklega leta (56,8 milijona evrov), ki je kot izhodišče navedeno v dividendni politiki zavarovalnice. Del predlagane dividende tako predstavlja dodaten znesek, ki ga omogoča višina razpoložljivega kapitala Skupine in izhaja iz enkratnosti oziroma izrednosti določenih delov poslovanja Skupine v preteklih dveh letih. 

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je pojasnil: »Uprava in Nadzorni svet zavarovalnice sta pri letošnjem predlogu dividende izhajala iz dividendne politike, ob tem pa sta upoštevala več vidikov in okoliščin zadnjih let. Skupina Triglav je v zadnjih dveh letih poslovala v izjemno zahtevnem in negotovem poslovnem okolju ter pri tem upoštevala dodatno previdnost predvsem v zavarovalno-tehničnem delu poslovanja. V lanskem letu je uspela doseči zelo dobre rezultate, ki so bili celo nad pričakovanimi. Ob tem je ohranila svojo finančno čvrstost, saj se njena kapitalska ustreznost giblje v ciljnem razponu, kar pomeni, da Skupina tudi razpolaga z ustrezno višino razpoložljivega kapitala. Njena ciljna kapitalska ustreznost bo ohranjena tudi ob izplačilu predlagane višine dividende. Nenazadnje, upoštevali smo tudi ocene trenutnih in pričakovanih prihodnjih pogojev poslovanja Skupine Triglav in njene zmožnosti, da tudi v prihodnje dosega začrtane strateške cilje.«

Dividendna politika Zavarovalnice Triglav je začrtana kot atraktivna za delničarje ter hkrati vzdržna za razvoj in rast Skupine Triglav. Skladno s tem ohranjamo tudi v 2023 izhodišče za predlog dividende 50 odstotkov konsolidiranega čistega dobička preteklega leta.

Zavarovalnica bo predvidoma 21. 4. 2022 objavila sklic redne letne skupščine delničarjev, ki je načrtovana 24. 5. 2022.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 30. 3. 2022  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 30.03.2022