Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-5/22

NAMA d.d. LJUBLJANA

Revidirano konsolidirano Letno poročili Skupine NAMA za poslovno leto 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana ter veljavne zakonodaje družba NAMA d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet družbe se je sestal na redni seji dne 30. 3. 2022. Člani nadzornega so sprejeli Letno poročilo Skupine NAMA za poslovno leto 2021 skupaj s poročilom neodvisnega revizorja.

 

Revidirano konsolidirano letno poročilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe NAMA d.d. Ljubljana, ( www.nama.si ) od 30. 3. 2022 dalje, najmanj za obdobje petih let.