Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-6/22

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Revidirano letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav je na seji 30. 3. 2022 potrdil revidirano letno poročilo Skupine Triglav in matične družbe za leto 2021. V prilogi ga objavljamo v uradnem formatu ESEF v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815 in prvim odstavkom 134. člena ZTFI-1.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 31. 3. 2022  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 31.03.2022