Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-179/22

KD d.d., Ljubljana

Obvestilo o pozivu Okrožnega sodišča v Ljubljani v zvezi s predlogom za sodni preizkus denarne odpravnine po 388. členu ZGD-1

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter določil Zakona o trgu finančnih instrumentov družba KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, obvešča, da je od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejela poziv za odgovor na predlog za sodni preizkus denarne odpravnine po 388. členu ZGD-1 v negospodarski zadevi predlagatelja Vseslovensko združenje malih delničarjev, Ljubljana.

To obvestilo bo od 1. aprila 2022 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kd-fd.si v sklopu javnih objav najmanj 5 let.

KD d.d.
Datum: 01.04.2022