Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-191/22

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Sklic 31. izredne skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, na podlagi 18. in 19. člena Statuta družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 ter sklepa uprave družbe z dne 6. 4. 2022, uprava sklicuje
 

31. izredno skupščino delničarjev, ki bo dne 12. 4. 2022 ob 11.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107
 

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., objavlja sklic skupščine, zahtevo za sklic skupščine družbe in izpis iz delniške knjige.

S prenosom delnic, ki niso lastne delnice, in ki niso bile v imetništvu glavnega delničarja, na FORTENOVA GRUPA d. d., je navedena družba dne 1. 4. 2022 postala edini delničar družbe Poslovni sistem Mercator, d. d., zaradi česar v zahtevi za sklic skupščine predlaga, da se sprejme sklep o umiku vseh 6.257.610 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako MELR z organiziranega trga vrednostnih papirjev.

Obvestilo bo od 11. 4. 2022 in najmanj za obdobje 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Uprava
Datum: 11.04.2022