Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-8/22

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Revidirano letno poročilo za leto 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje
MŠ: 5042801000,
DŠ: SI 15280373,

objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Cinkarne Celje, d.d., je na seji 12. 4. 2022 potrdil revidirano letno poročilo družbe za leto 2021, skupaj s poročilom neodvisnega revizorja. V prilogi ga objavljamo v uradnem formatu ESEF v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815 in prvim odstavkom 134. člena ZTFI-1.

Informacije bodo objavljene 13. 4. 2022 na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si in bodo dosegljive najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.
Datum: 13.04.2022