Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-216/22

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Obvestilo o 8. seji nadzornega sveta družbe Kompas Shop d.d.

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

 

Seja nadzornega sveta družbe KOMPAS SHOP d.d. je potekala dne 21.4.2022. Nadzorni svet je potrdil zapisnik predhodne seje, preučil in potrdil Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora družbe KOMPAS SHOP d.d. ter se seznanil s poročilom uprave.

 

Informacija bo od 21.4.2022 dalje objavljena tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj pet let.

 

Direktor družbe
Datum: 21.04.2022