Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-217/22

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Prve Group plc. je na svoji 61. redni seji ki je potekala dne 21.04.2022 med drugim:

  • potrdil zapisnik prejšnje seje nadzornega sveta,
  • se seznanil s poročilom revizijske komisije in potrdil sprejete sklepe revizijske komisije,
  • sprejel konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2021 ter poročilo o odnosih do povezanih družb za leto 2021,
  • se seznanil s finančnim poročilom družbe Prva Group plc. in njenih hčerinskih družb za obdobje 1 – 3 2022,
  • sprejel poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2021,
  • potrdil predlog sklica skupščine družbe,
  • določil termin naslednje seje nadzornega sveta.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Skupine Prva (www.prvagroup.eu) in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.
Datum: 21.04.2022