Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-218/22

INTEREUROPA, d.d., Koper

Imenovanje članice uprave - delavske direktorice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet je na svoji seji dne 21. aprila 2022 na predlog Sveta delavcev družbe Intereuropa d. d., imenoval go. Blanko Česnik Wolf za članico uprave – delavsko direktorico. Ga. Česnik Wolf je po poklicu univerzitetna diplomirana pravnica in ima bogate večletne izkušnje na pravno kadrovskem področju, tako v zasebnem kot v javnem sektorju. Od aprila 2020 je zaposlena v družbi Intereuropa d. d. kot direktorica sektorja za kadrovske in splošne zadeve. Nova članica uprave – delavska direktorica bo petletni mandat nastopila 1. maja 2022.

 

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.net najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 21.04.2022