Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-29/22

INTEREUROPA, d.d., Koper

Objava revidiranega letnega poročila za leto 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Intereuropa d.d. je na svoji seji dne 26. aprila 2022 sprejel revidirano Letno poročilo Skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2021 s poročilom neodvisnega revizorja.

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.net najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 26.04.2022