Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-34/22

VIPA HOLDING, d.d.

Revidirano letno poročilo družbe za leto 2021

Revidirano letno poročilo družbe VIPA HOLDING, d.d. za leto 2021

Na podlagi 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19, 66/19, 49/20 - ZIUZEOP, 123/21) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja

 

NADZOROVANO INFORMACIJO O OBJAVI
REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA
ZA POSLOVNO LETO KONČANO NA DAN 31. 12. 2021Družba VIPA HOLDING d.d. objavlja revidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2021, ki je od danes dalje dostopno na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Nadzorni svet je na svoji 50. seji dne 28.04.2022 sprejel Poročilo Nadzornega sveta družbe VIPA HOLDING d.d. o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2021 in na ta način potrdil letno poročilo za leto 2021.

Revidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2021 in to obvestilo bosta od 29.04.2022 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljena na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si .

Uprava družbe
Datum: 29.04.2022
Pripeti dokumenti:  Revidirano letno poročilo 2021