Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-260/22

VIPA HOLDING, d.d.

Seja nadzornega sveta družbe Vipa Holding d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja

NOTRANJO INFORMACIJO O SEJI NADZORNEGA SVETA
DRUŽBE VIPA HOLDING, D.D.


Nadzorni svet Vipa Holding d.d. je na svoji 50. seji dne 28. 04. 2022 obravnaval in potrdil revidirano letno poročilo družbe VIPA HOLDING d.d. in revidirano konsolidirano letno poročilo skupine VIPA HOLDING za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2021 z vsebino, v kateri ju je sestavilo poslovodstvo družbe, skupaj z revizijskim poročilom in izjavo o upravljanju družbe.

Nadzorni svet je sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2021 in Konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2021.

To obvestilo bo od 28. 04.2022 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljeno na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Uprava družbe
Datum: 28.04.2022