Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-265/22

VIPA HOLDING, d.d.

Seznam poslov sklenjenih med povezanimi osebami v letu 2021

Na podlagi 9. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 68/07, 7/08, 121/08 - odl. US, 40/09), 1. odstavka 5. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 99/07), določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19, 66/19, 49/20 - ZIUZEOP, 123/21) in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, družba VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja

 

NOTRANJO INFORMACIJO O OBJAVI SEZNAMA POSLOV SKLENJENIH S POVEZANIMI OSEBAMI V LETU 2021

 

Družba VIPA HOLDING d.d. objavlja seznam poslov sklenjenih s povezanimi osebami v letu 2021.

Seznam poslov sklenjenih s povezanimi osebami v letu 2021 in to obvestilo bosta od 29.04.2022 dalje za obdobje najmanj desetih let objavljena na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Uprava družbe
Datum: 29.04.2022
Pripeti dokumenti:  Posli s povezanimi osebami 2021