Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-36/22

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Revidirano letno poročilo skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2021

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KOMPAS SHOP d.d. objavlja Revidirano letno poročilo skupine KOMPAS SHOP  in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2021 s Poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v letu 2021.

Poročilo je v standardnem formatu ESEF in predstavlja izpolnitev obveze razkritja letnega poročila v skladu s prvim odstavkom 134. člena ZTFI – 1 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815.

Poročilo je potrdil nadzorni svet na seji dne 30.04.2022.

Poročilo bo od 30.04.2022 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj desetih let.

Direktor družbe
Datum: 30.04.2022