Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-279/22

NLB, d. d., Ljubljana

38. Skupščina delničarjev NLB d.d.

Na podlagi 130. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov, 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 13. člena Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Uprava NLB d.d. sklicuje 

38. Skupščino delničarjev NLB d.d., 

ki bo potekala v Ljubljani, dne 20.06.2022, s pričetkom ob 11.00 uri in pričetkom registracije ob 10.30 uri, na naslovu CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, Ljubljana ter kot elektronska skupščina brez fizične prisotnosti delničarjev s pomočjo elektronskih sredstev preko spletnega portala https://skupscine.ixtlan.si/nlb.html (»elektronska skupščina«), z možnostjo registracije, ki omogoča dostop v digitalno okolje ob 10.00 uri.

Svetujemo vam, da se s sklicem skupščine seznanite na tej spletni strani, spletni strani Londonske borze (Regulatory News Service) ali na spletni strani AJPES. S sklicem skupščine skupaj s predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostalimi skupščinskimi gradivi se lahko seznanite na spletni strani banke https://www.nlb.si/skupscine, Če bi se kljub temu želeli s sklicem skupščine in skupščinskimi gradivi seznaniti na sedežu družbe, to lahko storite vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, ob predhodni najavi na telefonsko številko +386 (0)1 470 70 33, kjer bomo dosegljivi vsak delavnik med  9. in 11. uro ali na elektronski naslov Skupscina2022@nlb.si.

V primeru omejevalnih ukrepov, ki bi onemogočali izvedbo zasedanja Skupščine delničarjev NLB d.d., bo NLB d.d. sklicano Skupščino delničarjev NLB d.d. preklicala skladno s Statutom Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana najkasneje 3 delovne dni pred dnem zasedanja na smiselno enak način kot je bila sklicana. Skladno z veljavnimi pravili bo NLB d.d. v kasnejšem času sklicala novo Skupščino delničarjev NLB d.d. ter s tem vsem delničarjem zagotovila izvajanje njihovih upravičenj.

NLB d.d. želi omogočiti delničarjem čim lažje izvrševanje njihovih pravic, zato se bodo ti lahko tokrat udeležili elektronske skupščine preko spletnega portala https://skupscine.ixtlan.si/nlb.html.

Delničarje vljudno prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Vljudno opozarjamo, da bo Skupščina delničarjev NLB d.d. potekala v prostorih Cankarjevega doma v Ljubljani, kjer v času objave sklica za vstop v njihove prostore velja pogoj PCT.

Ta informacija bo od 6. maja 2022 do nadaljnjega objavljena tudi na spletni strani družbe www.nlb.si.

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 06.05.2022