Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-287/22

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Četrtletno poročilo za obdobje od 1.1.2022 do 31.3.2022

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze, d. d., 124. in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1, Ur. l. RS št. 77/2018) ter 7. in 17. člena Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR) družba

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje
MŠ: 5042801000,
DŠ: SI 15280373,

objavlja Poročilo o poslovanju za obdobje prvih treh mesecev leta 2022. Poročilo je Nadzorni svet družbe obravnaval na seji 10. 5. 2022.

Informacija bo objavljena 11. 5. 2022 na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si in bo dosegljiva najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d.
Datum: 11.05.2022