Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-291/22

NLB, d. d., Ljubljana

Poleg dobrih poslovnih rezultatov S&P zvišala bonitetno oceno NLB

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 158. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, objavlja:

Prvo četrtletje 2022 je bilo še eno pestro obdobje v svetovnem merilu, ki se je za NLB Skupino dejansko izkazalo za zelo uspešno. V prvih treh mesecih leta je NLB Skupina ustvarila 231,5 milijona evrov dobička po davkih, kar je 166,9 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani. Dobre poslovne rezultate je še oplemenitila informacija, da je bonitetna agencija Standard and Poor’s zvišala bonitetno oceno NLB na BBB/A-2 z BBB-/A-3, prihodnji izgledi ostajajo stabilni.

Bonitetna agencija je v obrazložitvi pojasnila, da stabilni izgledi odražajo trdno kapitalizacijo in učinkovito upravljanje s tveganji, podprto z odpornostjo gospodarstev na ključnih trgih, kjer Skupina posluje, in to kljub vojni v Ukrajini ter negotovostim, ki ostajajo zaradi vpliva pandemije.

NLB Skupina v prvem četrtletju 2022 še naprej raste in utrjuje svoj močan tržni položaj 

Ko je vpliv pandemije COVID-19 počasi popuščal in so se krepila optimistična pričakovanja o normalizaciji in rasti gospodarstva, je izbruhnila tragična vojna v Ukrajini. Stanje  je na NLB Skupino in države, kjer posluje, večinoma vplivalo posredno z naraščajočimi cenami surovin in energentov, z motenimi in občasno prekinjenimi oskrbovalnimi verigami, povzročilo je višjo inflacijo in posledično povečalo nestanovitnost na kapitalskih trgih. V takšnem okolju je NLB Skupina ravnala odgovorno, še naprej rasla in utrdila svoj močan tržni položaj, predvsem s prevzemom Sberbank banke d.d. v Sloveniji. Na 231,5 milijona evrov dobička po davkih, ki ga je v prvih treh mesecih leta ustvarila NLB Skupina, je vplival prevzem, pozitivno negativno ime in negativno pripoznanje 12-mesečnih pričakovanih kreditnih izgub za donosni portfelj prevzete banke.

»Nadzorni svet je zadovoljen s poslovnimi rezultati Skupine v prvem četrtletju 2022, še posebej s pozitivnimi učinki prevzema nekdanje Sberbank banke d.d. v Sloveniji [banka je bila preimenovana v ‘N Banko’]. Poleg tega je še posebej ponosen na odgovorno ravnanje NLB v težkem položaju, v katerem so se ta banka, njene stranke in zaposleni znašli konec februarja zaradi ukrepov proti njeni ruski matični banki. Hiter in učinkovit odziv NLB je stabiliziral poslovanje N Banke in celotnega slovenskega bančnega sistema,« je poudaril Primož Karpe, predsednik Nadzornega sveta NLB d.d. ob objavi rezultatov. »Drug pomemben mejnik, ki zasluži posebno priznanje, pa je tudi nedavna nemotena in učinkovita integracija bank NLB Skupine v Srbiji, ki zdaj delujeta kot ena, sistemsko pomembna banka – NLB Komercijalna banka,« je dodal.

Ta prevzem je bil še eden od korakov, ki dokazujejo, kako se je v zadnjih letih povečala kompleksnost nalog NLB Skupine – ne le v Sloveniji, temveč na vseh trgih v jugovzhodni Evropi, kjer Skupina posluje. Zato je Nadzorni svet v prvem četrtletju 2022 imenoval tri dodatne člane Uprave NLB – Hedviko Usenik, Antonia Argirja in Andreja Lasiča –, da bo ekipa tudi v prihodnje upravljala Skupino tako učinkovito kot doslej, da bomo še naprej uspešno poslovali in izpolnjevali strateške zaveze do naših deležnikov.

»Ena naših ključnih zavez ostaja, da postavljamo stranke na prvo mesto, tako da jih razumemo in izboljšujemo njihovo uporabniško izkušnjo. Načrtujemo monetizacijo priložnosti in sinergij znotraj Skupine, da bi tako postali regijski prvaki. Zaveza, ki nam je še posebej pri srcu, pa je seveda trajnostnost podjetij, ki jih podpiramo s svojimi storitvami, pa tudi trajnostnost naših lastnih dejavnosti. V letu 2022 nameravamo to narediti še bolj oprijemljivo v celotni Skupini. Na primer, da bi podprli prehod na nizkoogljično gospodarstvo in financirali prehod, načrtujemo razširitev portfelja produktov s posojili, namenjenimi podpori energetske učinkovitosti in proizvodnji obnovljive energije. Načrtujemo tudi potrebne korake v smeri pridobitve naše prve ESG ocene. Ob vsem tem pa ostajamo zvesti naši zavezi ustvarjanja dodane vrednosti za naše deležnike in izplačila dividend v višini 100 milijonov EUR, načrtujemo v dveh tranšah,« je pojasnil predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Ključne poudarke poslovanja NLB Skupine v prvem četrtletju 2022, medletno poročilo in predstavitev za vlagatelje najdete na spodnjih povezavah.

Poslovni rezultati NLB Skupine v 1. četrtletju 2022 bodo bolj podrobno predstavljeni med spletno predstavitvijo Uprave NLB d.d. v četrtek, 12. maja 2022, ob 15.25 CET/13.25 GMT, ki bo tokrat potekala v živo v okviru Dneva vlagateljev NLB, medtem ko jo bodo drugi zainteresirani deležniki še vedno lahko spremljali tako kot običajno na tej povezavi. Člani Uprave bodo odgovarjali na vaša vprašanja, ki jih lahko zastavite v živo, v spletni aplikaciji na zgornji povezavi ali pa jih enostavno pošljete na elektronski naslov IR@nlb.si.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo od 11. maja 2022 dalje na voljo na uradni spletni strani Izdajatelja (www.nlb.si).

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d.
Datum: 11.05.2022