Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-292/22

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do marca 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 19. redni seji, ki je potekala v sredo, 11. maja 2022, obravnaval Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije, d.d., za obdobje od januarja do marca 2022.

Skupina Telekom Slovenije je v prvih treh mesecih letošnjega leta dosegla dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) v višini 56,7 milijona evrov, kar je za 2 % več kot v primerljivem obdobju leta 2021. V prihodkih od prodaje je imel EBITDA na ravni Skupine Telekom Slovenije 37,5-odstotni delež, v enakem obdobju lanskega leta je bil delež 35,5-odstoten.

Skupina Telekom Slovenije je v prvih treh mesecih letošnjega leta ustvarila 151,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, skupno pa 152,5 milijona evrov poslovnih prihodkov. S 1. januarjem 2022 je Telekom Slovenije, d.d., prenehal s trženjem električne energije končnim uporabnikom, tako da so prihodki od prodaje nižji kot v enakem obdobju leta 2021. Nekoliko nižji so tudi prihodki iz naslova mednarodnih govornih storitev.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je v obdobju od januarja do marca 2022 na ravni Skupine Telekom Slovenije dosegel 16,1 milijona evrov, kar je za 15 % več kot v primerljivem obdobju leta 2021. Po obračunu davka iz dobička z odloženimi davki je Skupina Telekom Slovenije v treh mesecih leta 2022 ustvarila čisti dobiček v višini 12,0 milijona evrov, kar je 2,3 milijona evrov oz. za 23 % več kot v enakem obdobju leta 2021.

Za naložbe v osnovna sredstva je Skupina Telekom Slovenije v prvih treh mesecih letošnjega leta namenila 25,2 milijona evrov.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., se je seznanil z odstopno izjavo članice nadzornega sveta, predstavnice zaposlenih, Jane Žižek Kuhar. Jana Žižek Kuhar kot predstavnica zaposlenih v nadzornem svetu odstopa z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta, predstavnika zaposlenih. Svet delavcev Telekoma Slovenije, d.d., bo nadomestnega predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu imenoval predvidoma v juniju 2022.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 12.05.2022