Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-301/22

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Objava nasprotnega predloga 26. skupščine

Skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) in pravili Ljubljanske borze, d.d., Uprava Cinkarne Celje, d.d., Kidričeva 26, Celje, obvešča, da je dne 13. 5. 2022 po elektronski pošti, prejela nasprotni predlog k 2.2. točki dnevnega reda 26. Skupščine družbe (Uporaba bilančnega dobička), sklicane za 15. 6. 2022, ki ga je podal delničar DRUŠTVO MALI DELNIČARJI SLOVENIJE, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana.

Nasprotni predlog je v celoti priložen temu obvestilu. Nasprotni predlog je na vpogled delničarjem na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino ter v elektronski obliki na spletni strani družbe www.cinkarna.si, na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si ter na spletnih straneh Ajpes.

To obvestilo bo objavljeno in dosegljivo na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.
Datum: 13.05.2022
Pripeti dokumenti:  Nasprotni predlog MDS