Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-313/22

MELAMIN, d.d., Kočevje

Obvestilo o izredni seji nadzornega sveta družbe

Skladno z določili Ljubljsnke borze in zakona o trgu finančnih instrumentov, uprava družbe objavlja naslednje

obvestilo o izredni seji nadzornega sveta družbe. 

Nadzorni svet se je na izredni seji dne 16.05.2022 seznanil s hudo delovno nesrečo, ki je družbo prizadela dne 12.05.2022.

Nadzorni svet se je seznanil z nastalo škodo, ki je ocenjena na okoli 36 milijonov evrov ter izrazil zaupanje v predstavljen načrt sanacije.

Obvestilo bo od 17.05.2022 dalje in za obdobje najmanj pet let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.melamin.si.

 

Direktor družbe
Srečko Štefanič
Datum: 17.05.2022