Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-312/22

NAMA d.d. LJUBLJANA

Obvestilo o sklepih skupščine družbe Nama d.d. Ljubljana

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje, uprava družbe Nama d.d. Ljubljana objavlja sklepe

 

32. skupščine delničarjev družbe Nama d.d. Ljubljana,

 

ki je potekala dne 17.5.2022 na sedežu družbe, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana.

Na skupščini je bilo navzočih 949.176 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 99,55% od vseh 953.453 delnic z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi so objavljeni v priponki v notarskem zapisniku poteka skupščine, ki vsebuje tudi seznam na skupščini prisotnih delničarjev z deležem glasovalnih pravic.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Vsebina te objave bo objavljena na spletni strani družbe Nama d.d. Ljubljana, od 17.5.2022 dalje najmanj za obdobje pet let.

 

Uprava družbe