Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-338/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 18.5.2022 je družba Union Hotels Collection d.d. odsvojila  424 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 18.232,00 EUR, kar predstavlja 0,0234% vseh delnic in  0,0234%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba Union Hotels Collection d.d. v lasti 13.002 lotov delnic EQNX kar predstavlja 0,7248% vseh delnic in 0,7248% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 20.05.2022