Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-350/22

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Obvestilo o vpisu sprememb v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Sava Re, d.d., je 24. 5. 2022 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu spremembe podatkov v sodni register, št. sklepa Srg 2022/47874 z dne 9. 5. 2022.

V skladu s sklepom sodišča št. Srg 2022/47874 se v sodni register z dnem 4. 5. 2022 vpiše izbris člana uprave Save Re, d.d., Jošta Dolničarja.

Sava Re, d.d., je 24. 5. 2022 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu spremembe podatkov v sodni register, št. sklepa Srg 2022/48942 z dne 17. 5. 2022.

V skladu s sklepom sodišča št. Srg 2022/48942 se v sodni register s s 13. 5. 2022 vpiše nov mandat dosedanjega predsednika uprave Save Re, d.d., Marka Jazbeca.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 24. 5. 2022 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Sava Re, d.d.
Datum: 24.05.2022