Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-352/22

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Pozitiven izid sodnega postopka odvisne družba Zavarovalnice Sava v Republiki Irski

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalna skupina Sava je bila v novembru 2020 seznanjena z informacijo o novih sodnih in regulatornih praksah ter z drugimi pomembnimi dejstvi v zvezi z morebitnimi dodatnimi negativnimi vplivi covida-19 na poslovanje Zavarovalne skupine Sava na trgih Republike Irske (posli FOS) in Združenega kraljestva. V povezavi z navedenim je bil v prvi polovici leta 2021 pred pristojnim sodiščem sprožen sodni postopek, katerega izid bi lahko pomembno vplival na nadaljnje zavarovalne zahtevke zoper Zavarovalnico Sava iz tega naslova.

Višje sodišče, oddelek za gospodarske zadeve, v Dublinu je v tožbi, ki jo je vložila družba Coachouse Catering Limited (ki posluje pod imenom Old Imperial Hotel), danes, 24. 5. 2022, izdalo sodbo v prid Zavarovalnice Sava. Sodišče je tožbo obravnavalo kot »vzorčno zadevo« v sklopu posebnega nadzora Irske centralne banke v zvezi s covidom-19 in zavarovanjem obratovalnega zastoja. Višje sodišče je potrdilo, da zavarovalna polica Zavarovalnice Sava za zavarovanje obratovalnega zastoja [in/ali] izgube licence ne krije škod, ki so posledica pandemije covida-19. Današnja sodba je pomemben mejnik za Zavarovalnico Sava in njene zavarovance, saj je višje sodišče z odločitvijo potrdilo njeno razlago glede besedila zavarovalne police. Stranke v postopku bodo potrebovale nekaj časa za pregled sodbe, Zavarovalnica Sava pa bo v prihodnjih tednih prizadetim zavarovancem poslala najnovejše informacije.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 24. 5. 2022 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Sava Re, d.d.
Datum: 24.05.2022