Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-356/22

NLB, d. d., Ljubljana

NLB je začela postopek iztisnitve preostalih delničarjev NLB Komercijalne banke

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 158. členom Zakona o trgu finanačnih instrumenov (ZTFI-1) v povezavi s 17. členom Uredbe EU 596/2014 NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja:

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana je 23. maja 2022 pridobila dodatnih 442.799 navadnih delnic NLB Komercijalne banke a.d. Beograd in tako skupaj z obstoječim lastniškim deležem pridobila 90,2155 % osnovnega kapitala in 91,7294 % delnic z glasovalno pravico, s čimer je dosegla prag za iztisnitev manjšinskih delničarjev, kot ga določa 1. odstavek 515. člena srbskega Zakona o gospodarskih družbah. Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana je 24. maja 2022 NLB Komercijalni banki a.d. Beograd poslala zahtevo za iztisnitev preostalih delničarjev.

NLB pričakuje, da bo imela iztisnitev manjšinskih delničarjev nevtralen vpliv na poslovni izid na nivoju skupine. Povečanje lastništva v NLB Komercijalni banki na 100 odstotkov je v skladu s strateškimi usmeritvami NLB Skupine ter dodatno potrjuje pomembnost srbskega tržišča za uresničitev namere NLB Skupine, da bi postala regijski prvak.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo od 25. maja 2022 dalje na voljo na uradni spletni strani Izdajatelja (www.nlb.si).

NLB d.d.
Odnosi z vlagatelji
Datum: 25.05.2022