Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-435/22

UNIOR d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VII-5. redni seji, dne 20. 6. 2022 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • nadzorni svet se je seznanil s poročilom o VII-5. seji revizijske komisije nadzornega sveta;
  • nadzorni svet je obravnaval in potrdil Poročilo o okoljsko trajnostnih gospodarskih dejavnosti in naložbah Skupine UNIOR v letu 2021 na podlagi Uredbe o taksonomiji 2020/852, ki je namenjeno javni objavi;
  • nadzorni svet je obravnaval in potrdil Srednjeročni poslovni načrt UNIOR 2022 – 2026;

Srednjeročni poslovni načrt družbe UNIOR d.d. in Skupine UNIOR za obdobje 2022 – 2026 predstavlja strateški razvojni dokument, ki sistematično definira vizijo, cilje in strateške usmeritve trajnostnega poslovnega modela skupine, z osredotočenostjo na njeno uspešno prihodnost.

V družbi UNIOR d.d. bodo v letu 2026 doseženi čisti prihodki od prodaje v višini 212,7 milijona evrov, kar je 26 odstotkov več kot v letu 2021 in bodo v primerjavi z letom 2021 v povprečju rastli za 4,7 odstotka na leto. Družba UNIOR d.d. bo leta 2026 dosegla čisti poslovni izid v višini 10,2 milijona evrov, kar bo pomenilo 270-odstotno povečanje glede na leto 2021, in v povprečju predstavlja skoraj 30-odstotno letno rast. Izid iz poslovanja (EBIT) bo iz 2,9 milijona evrov, doseženih v letu 2021, v naslednjih letih rastel povprečno po 29,1 odstotka letno in bo v letu 2026 dosegel 10,6 milijona evrov. Izid iz poslovanja brez obresti, davkov in odpisov vrednosti (EBITDA) pa bo v tem obdobju v povprečju rastel za 10,3 odstotka letno in bo v letu 2026 dosegla 20,7 milijona evrov, kar je 63,6 odstotka več kot v letu 2021.

Skupina UNIOR bo v letu 2026 dosegla čiste prihodke od prodaje v višini 304,2 milijona evrov, ki se bodo glede na leto 2021 povečali za 26,9 odstotka oziroma v povprečju za 4,9 odstotka letno. Čisti poslovni izid bo v letu 2026 dosegel 20 milijonov evrov in se bo v primerjavi z letom 2021 povečal za 80,7 odstotka, kar pomeni v povprečju letno povečanje za 12,6 odstotka. Izid iz poslovanja (EBIT) bo leta 2026 dosegel 21,2 milijona evrov, kar je enkrat več kot je bilo doseženo v letu 2021 in bo imel 15,2-odstotno povprečno letno rast, medtem ko bo EBITDA glede na leto 2021 rastla povprečno za 7 odstotkov letno in bo v letu 2026 dosegla 40,4 milijona evrov.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 21.06.2022