Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-450/22

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Odstop predsednika in članov Nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe, družba zainteresirano javnost obvešča, da so predsednik nadzornega sveta France Pevec ter člana nadzornega sveta Jure Lah in Beno Čož dne 23.06.2022 podali odstopno izjavo z mesta predsednika in članov nadzornega sveta družbe iz osebnih razlogov. V izjavi so zapisali, da nepreklicno odstopajo z dnem naslednje skupščine družbe po datumu podaje izjave.

Uprava družbe je odstopne izjave prejela dne 24.06.2022. Predvidena naslednja skupščina družbe bo dne 28.07.2022 o čemer bo družba v skladu z zakonskimi določbami in statutom podala ustrezno objavo.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 24.06.2022 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 24.06.2022