Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-480/22

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Objava programa odkupa lastnih delnic

26. skupščina delničarjev je dne 15. 6. 2022 pooblastila upravo družbe za nakup lastnih delnic. Družba skladno s citiranim sklepom skupščine, ki je dal družbi pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, objavlja program odkupa lastnih delnic, ki sta ga sprejela uprava in nadzorni svet.

Program velja za čas veljavnosti pooblastila skupščine, tj. do 18. 6. 2023.

O nadaljnjih aktivnostih v zvezi s pridobivanjem lastnih delnic bo družba redno obveščala javnost.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si in bo dosegljivo 5 let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d.
Datum: 08.07.2022
Pripeti dokumenti:  Program odkupa lastnih delnic