Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-2/22

KRKA, d. d., Novo mesto

Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka, d. d, Novo mesto v prvem polletju 2022

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2022. 

Poročilo o poslovanju in sporočilo za javnost sta v prilogi.

 

Poročilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 21. 7. 2022 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 21.07.2022