Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-548/22

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:

Dne 18. avgusta 2022 je Marko Jazbec, predsednik uprave Save Re, d.d., kupil 111 lotov POSR v skupni vrednosti 2.697,30 EUR, kar predstavlja 0,001 % vseh delnic in 0,001 % delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. Po opravljeni transakciji ima Marko Jazbec 11.111 delnic POSR, s tem pa se je delež njegovih glasovalnih pravic povečal z 0,071 % na 0,072 %.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 22. avgusta 2022 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Sava Re, d.d.
Datum: 22.08.2022