Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-22/22

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Objava nerevidiranega polletnega poročila 2022

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, 136. in 137. člena ZTFI-1 ter 17. člena Uredbe MAR, družba 

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje
MŠ: 5042801000,
DŠ: SI 15280373,

objavlja nerevidirano polletno poročilo 2022. Poročilo bo objavljeno in vsaj 5 let dostopno tudi na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d.
Datum: 31.08.2022