Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-582/22

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:

Dne 7. in 8. septembra 2022 je Marko Jazbec, predsednik uprave Save Re, d.d., kupil 222 lotov POSR v skupni vrednosti 4.761,90 EUR, kar predstavlja 0,0013 % vseh delnic in 0,0014 % delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. Po opravljenih transakcijah ima Marko Jazbec 11.333 delnic POSR, s tem pa se je delež njegovih glasovalnih pravic povečal z 0,0717 % na 0,0731 %.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 9. septembra 2022 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Sava Re, d.d.
Datum: 09.09.2022