Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-597/22

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

1. redna seja Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Člani nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., so 14. septembra 2022 na svoji 1. redni seji po skupščini družbe, ki je potekala 9. septembra 2022, za predsednika nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., izvolili mag. Žigo Debeljaka. Namestnika predsednika nadzornega sveta ostajata mag. Karla Pinter kot predstavnica kapitala in Drago Kijevčanin kot predstavnik zaposlenih.

Nadzorni svet je na novo imenoval tudi člane komisij nadzornega sveta.

 

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d.
Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 14.09.2022