Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-325/22

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Republika Slovenija – zmanjšanje števila obveznic RS83 (pod odložnim pogojem)

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Poslovni naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Segment:

Organiziran trg - Segment obveznic

Oznaka:

RS83

ISIN:

SI0002103974

CFI koda:

DBFTFR

Obstoječe število obveznic:

1.517.666

Število izbrisanih obveznic:

292.367

Novo število obveznic:

1.225.299

Datum spremembe na borznem trgu:

28. 9. 2022

Odložni pogoj:

Delni izbris obveznic iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD d. o. o.).

Pojasnilo:

Delni odkup obveznic.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 22.09.2022