Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-40/22

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 29. 7. 2020 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 16. 9. 2022 do vključno 22. 9. 2022. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 5.463 lastnih delnic v skupni vrednosti 504.173 in sicer:

- 16. 9. 2022          1.037   delnic po povprečni tehtani ceni   92,91 EUR,
- 19. 9. 2022          1.166   delnic po povprečni tehtani ceni   92,71 EUR,
- 20. 9. 2022             946   delnic po povprečni tehtani ceni   92,26 EUR,
- 21. 9. 2022          1.153   delnic po povprečni tehtani ceni   92,03 EUR in
- 22. 9. 2022          1.161   delnic po povprečni tehtani ceni   91,58 EUR.  
 
Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.731.246, kar je predstavljalo 5,279 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.736.709, kar predstavlja 5,296 % vseh izdanih delnic.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 23. 9. 2022 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 23.09.2022