Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-345/22

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Republika Slovenija – povečanje števila obveznic RS77 (pod odložnim pogojem)

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Sedež in poslovni naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Segment:

Trg obveznic

Oznaka:

RS77

ISIN koda:

SI0002103602

CFI koda:

DBFTFR

Obstoječe št. obveznic:

3.830.919

Dodatno št. obveznic:

50.000

Novo št. obveznic:

3.880.919

Datum povečanja na borznem trgu:

11. 10. 2022 (pod odložnim pogojem)

Odložni pogoj:

Vknjižba 12. izdaje obveznic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD d. o. o.).

Razlog za povečanje števila:

12. izdaja obveznic RS77

Prospekt:

Izdajatelj ni zavezan k objavi prospekta glede obveznic.

Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana
Datum: 05.10.2022