Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-46/22

DATALAB, d.d., Ljubljana

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in druge veljavne zakonodaje družba DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba Datalab d.d. skladno s pooblastilom skupščine, danim Upravnemu odboru dne 29.6.2021, ki velja 36 mesecev od sprejema skupščinskega sklepa, pridobiva lastne delnice, ki jih uporabljamo za nagrajevanje sodelavcev (v Sloveniji po shemi ZUDDob) in managementa. Ker za poslovni leti '20 in '21 družba delnic še ni izročila, smo v septembru 2022, z imetništvom 2.132 delnic (kar je predstavljalo 0,01 % vseh izdanih) začeli sanirati nastalo situacijo.

Od septembra do danes je družba kupovala lastne delnice na Ljubljanski borzi po tržnih vrednostih in preko uporabe mehanizma OTC-DvP (sočasna izpolnitev izvenborznih poslov), pri katerih je bil upoštevan 30-dnevni povprečni enotni borzni tečaj in skupščinski sklep glede pridobivanja lastnih delnic. Sklad lastnih delnic je bil tako imetnik 91.018 delnic kar je predstavljalo 4,16 % vseh izdanih delnic.

Dne 7.10.2022 je družba realizirala nakup 19.050 delnic po tržnem tečaju 8,40 skladno s Pogodbo o nakupu in prodaji vrednostnih papirjev z dne 22.9.2022 preko mehanizma OTC-DvP in skupaj s predhodnimi dosegla 110.068 lastnih delnic, kar predstavlja imetništvo 5,03% vseh izdanih delnic družbe Datalab d.d.

Z nakupi bo družba še nadaljevala do popolnitve potrebnih delnic za pretekli poslovni leti ter po potrebi tudi za nagrajevanje za poslovno leto '22, zaključeno 30.6.2022.

Posrednika pri nakupih sta bila Ilirika d.d. in BKS Bank AG.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.datalab.eu) od 7.10.2022 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

 

                                                                          Upravni odbor Datalab d.d.

Datum: 07.10.2022