Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-663/22

PETROL d.d., Ljubljana

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana določila datum razdelitve delnic družbe Petrol d.d., Ljubljana (PETG)

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana bo na podlagi sklepov št. 6.1. – 6.5., sprejetih na 34. skupščini delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana izvedla razdelitev navadne imenske kosovne delnice z oznako PETG s korporacijskim dejanjem zamenjave 1 delnice PETG za 20 delnic PETG, tako da se skupno število delnic PETG pri nespremenjenem osnovnem kapitalu v višini 52.240.977,04 EUR z obstoječih 2.086.301 poveča na 41.726.020 delnic.

Korporacijsko dejanje zamenjave se bo izvedlo na računih tistih imetnikov delnic PETG, ki bodo imetniki teh delnic po stanju v centralnem registru ob zaprtju informacijskega sistema na presečni dan 28. 10. 2022. Korporacijsko dejanje zamenjave se bo izvedlo dne 1. 11. 2022, ki je dela prost dan in zato na ta dan trgovanje ne bo izvajano. Dne 26. 10. 2022 bo zadnji dan, ko bosta trgovanje in poravnava poslov z delnicami PETG potekala povsem nespremenjeno. Dne 27. 10. 2022 ter 28. 10. 2022 bo trgovanje z delnicami PETG potekalo brez sprememb, vendar pa bodo vsi posli sklenjeni v teh dneh poravnani ob upoštevanju delitvenega razmerja. Navedeno pomeni, da pri javnem prikazu tečaja, naročil ter poslov ne bo sprememb, vendar pa posli ne bodo poravnani kot bodo sklenjeni ter javno prikazani, temveč bosta cena na delnico ter količina delnic avtomatično prilagojena v skladu z delitvenim razmerjem (1 : 20). Navedeno v ničemer ne bo vplivalo na ekonomsko vsebino sklenjenih poslov, saj bo enak delež v kapitalu izdajatelja izmenjan za enako kupnino. Od vključno dne 2. 11. 2022 dalje bosta trgovanje in poravnava poslov potekala po novem režimu, kar pomeni, da bo količina delnic na trgu povečana (na 41.726.020), njihov tečaj pa znižan (deljen z 20). Ljubljanska borza, d.d. bo izbrisala vsa naročila vnesena pred tem dnem, torej bo knjiga naročil v zvezi z delnicami PETG ob začetku trgovanja dne 2. 11. 2022 prazna.

Razdelitev delnic PETG se bo za imetnike delnic izvedla avtomatično preko KDD d.o.o. v registru vrednostnih papirjev. Za delnice, ki bodo pridobljene na podlagi razdelitve delnic PETG, imetnikom delnic PETG ne bo potrebno plačati. Stroški razdelitve delnic PETG ne bodo bremenili njihovih imetnikov. Razdelitev delnic nima sama po sebi davčnih učinkov, saj gre za korporacijsko dejanje, pri katerem se vrednost premoženja v obliki delnic PETG ne spremeni.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana
Datum: 24.10.2022