Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-676/22

INTEREUROPA, d.d., Koper

Sprejet poslovno – finančni načrt Skupine Intereuropa za leto 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Intereuropa d. d., je na svoji seji 28. oktobra 2022 obravnaval in sprejel poslovno - finančni načrt Skupine Intereuropa za leto 2023. Skupina Intereuropa načrtuje rast prihodkov od prodaje na 197,8 mio EUR in tudi v letu 2023 svoje aktivnosti usmerja v utrditev tržnega položaja vodilnega ponudnika celovitih logističnih storitev v Sloveniji ter JV Evropi. Skupina načrtuje EBITDA v višini 16,5 mio EUR, kar bosta omogočili tudi novi skladiščni kapaciteti v Beogradu in na Reki, ki bosta v uporabi od začetka novembra oziroma decembra letošnjega leta. Skupina načrtuje za naslednje leto investicije v višini 10,6 mio EUR, pri čemer bo zaradi negotovih gospodarskih razmer skrbno proučila dinamiko načrtovanih vlaganj. Poleg investicij v logistično infrastrukturo in informacijsko tehnologijo bo Skupina Intereuropa vlagala tudi v kompetence zaposlenih in nadaljnji razvoj visoko kakovostnih logističnih storitev.

 

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.si najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 28.10.2022