Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-741/22

NLB, d. d., Ljubljana

Izdaja podrejenih obveznic

Družba NLB d.d., Ljubljana (v nadaljevanju tudi: družba) je dne 21. 11. 2022 objavila informacijo o načrtovani izdaji podrejenih Tier 2 obveznic za uvrstitev v dodatni kapital (v nadaljevanju: podrejene obveznice). Družba se je na podlagi naročil dobro poučenih vlagateljev izven Združenih držav Amerike odločila izdati podrejene obveznice v skupnem nominalnem znesku 225 milijonov evrov. Predvideni datum izdaje obveznic je 28. 11. 2022, v izplačilo pa bodo dospele dne 28. 11. 2032, pri čemer bo imel izdajatelj možnost predčasnega izplačila na dan 28. 11. 2027. Glavnica obveznic se bo obrestovala po obrestni meri 10,75 % letno, prodajna cena obveznic pa bo enaka 99,076 % njihove nominalne vrednosti. ISIN koda obveznic bo XS2413677464.

Baza investitorjev je razpršena in vključuje kakovostne mednarodne kot tudi regionalne in domače investitorje.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo od 21. 11. 2022 dalje na voljo na uradni spletni strani družbe (www.nlb.si).

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 21.11.2022