Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-756/22

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

Začetek ponudbe komercialnih zapisov SIK09

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), objavlja naslednje obvestilo.

Družba SIJ d.d. je povabljenim vlagateljem poslala ponudbo za vpis komercialnih zapisov. Ponujeni komercialni zapisi imajo naslednje lastnosti:

  • predvideni skupni nominalni znesek izdanih komercialnih zapisov je do 15 milijonov EUR, pri čemer si SIJ d.d. pridržuje pravico, da izda komercialne zapise v nižjem ali višjem skupnem znesku od predvidenega,
  • glavnica komercialnih zapisov zapade v plačilo v enkratnem znesku, 1 leto od dneva izdaje,
  • obrestna mera komercialnih zapisov znaša 4,0 % letno, obrestna mera je nespremenljiva,
  • nominalna vrednost posameznega apoena komercialnega zapisa je 100.000,00 EUR,
  • obveznosti Izdajatelja iz Komercialnih zapisov bodo neposredne, nepogojne, nezavarovane in nepodrejene in bodo glede vrstnega reda poplačila vsaj enakovredne (pari passu) vsem drugim obstoječim in bodočim nezavarovanim in nepodrejenim obveznostim Izdajatelja.

Končna nominalna vrednost celotne izdaje komercialnih zapisov bo odvisna od dejanskega vpisa in vplačila komercialnih zapisov s strani potencialnih vlagateljev. O navedenem bo družba obvestila javnost po zaključku ponudbe in vplačil komercialnih zapisov, kar bo predvidoma v prvi polovici decembra 2022.

Komercialni zapisi bodo ponujeni povabljenim vlagateljem, ki imajo skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov status profesionalne stranke, primerne nasprotne stranke in neprofesionalne stranke, za katero so dolžniški finančni instrumenti primeren finančni instrument.

Družba SIJ d.d. je za organizacijo sondiranja trga, ponudbe in izdaje komercialnih zapisov pooblastila Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 25.11.2022