Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-762/22

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Obvestilo o neizpolnitvi odložnih pogojev za zaključek nakupa družbe ACTUAL I.T., informacijske tehnologije, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje, Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje obvestilo:

Telekom Slovenije, d.d., je kot kupec dne 28. 3. 2022 z družbama DBA informacijske tehnologije, d.o.o., in DBA Group S.p.A. kot prodajalkama sklenil pogodbo o nakupu 2.040.275 delnic družbe ACTUAL I.T., informacijske tehnologije, d.d. (v nadaljevanju: ACTUAL), ki predstavljajo 100-odstotni delež osnovnega kapitala družbe ACTUAL (v nadaljevanju: Pogodba).

Pogodba je bila sklenjena pod več odložnimi pogoji, ki bi morali biti izpolnjeni pred zaključkom transakcije. Ob podpisu Pogodbe je bilo predvideno, da bodo odložni pogoji izpolnjeni v šestih mesecih, to je najkasneje do dne 28. 9. 2022, naknadno pa je bil omenjeni rok skladno z določili Pogodbe podaljšan še za dva meseca, to je do dne 27. 11. 2022. Ker do vključno dne 27. 11. 2022 vsi odložni pogoji niso bili izpolnjeni, saj Telekom Slovenije, d.d., ni pridobil odločbe Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence glede skladnosti predvidene koncentracije s pravili konkurence, je bila Pogodba z iztekom omenjenega roka avtomatično razvezana in je prenehala veljati.

Z informacijo se je na svoji 7. redni seji, ki je potekala 28. 11. 2022, seznanil tudi nadzorni svet družbe.

Objava bo na voljo tudi na spletni strani družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 28.11.2022