Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-764/22

PETROL d.d., Ljubljana

Informacija o izvedeni 50. skupščini družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Na včerajšnji 50. skupščini družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana so družbeniki podali soglasje k podaljšanju pogodbe o posojilu, s katerim bo največji družbenik, Petrol d.d., Ljubljana, ki ima v družbi Geoplin d.o.o. Ljubljana 74,34-odstotni lastniški delež, zagotovil likvidnost in nadaljnje nemoteno poslovanje družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana. Poslovodstvo družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana ocenjuje, da v trenutnih tržnih okoliščinah dokapitalizacija družbe ni potrebna.

Družbenikom so bili na skupščini predstavljeni tudi finančni učinki omejenih dobav plina po ruski pogodbi z družbo Gazprom, ki je ni več mogoče učinkovito obvladovati in upravljati na način, da družbi Geoplin d.o.o. Ljubljana ne bi nastajala škoda. Skupščina je zato podala soglasje k izvedbi pravnih poslov in dejanj za zaščito interesov družbe. Le-ta je družbo Gazprom pozvala k odpravi kršitev pogodbe ter k povračilu celotne škode, ki ji je zaradi kršitev nastala.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana
Datum: 29.11.2022